علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران اعلام کرد:

بستری شدن ۱۹۴۰ بیمار جدید در مراکز درمانی پایتخت

رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران گفت: دیروز ۱۹۴۰ بیمار جدید در مراکز درمانی تهران بستری شده و ۱۴۱۰ بیمار نیز ترخیص شدند.

به گزارش فارس، علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در حاشیه افتتاح مرکز واکسیناسیون بانک مرکزی در تهران، اظهار داشت: ۲۴۰ هزار نفر در شبکه بانکی حضور دارند که در گروه پر خطر هستند.

 

وی ادامه داد: بر اساس مطالعه صورت گرفته در تهران کارمندان بانکها ۳.۵ تا ۵ برابر در خطر بیشترکرونا قرار دارند.

 

رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه کارمندانی که در بانکها واکسینه می ‌شوند از گروه های پر خطر هستند، گفت: در این مرکز واکسیناسیون ۲۵۰۰ نفر از کارمندان بانکها واکسینه خواهند شد.

 

زالی با بیان اینکه واکسیناسیون ۶۷ هزار نفر از کارمندان بانکها در روزهای آینده به اتمام خواهد رسید، بیان داشت: اکنون تهران در وضعیت قرمز قرار دارد و همه شهرهای استان تهران نیز در روزهای اخیر از یک وضعیت همگن و قرمز برخوردار هستند.

 

وی با اشاره به آخرین وضعیت کرونایی مراکز درمانی استان تهران، افزود: اکنون ۹۴۰۰ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان تهران بستری هستند که ۲۵۰۰ بیمار آن در بخش مراقبت ویژه قرار دارند.

 

رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران اضافه کرد: دیروز ۱۹۴۰ بیمار جدید در مراکز درمانی تهران بستری شده و ۱۴۱۰ بیمار نیز ترخیص شدند.

 

زالی با اشاره به اینکه عدم توازن بین ترخیصی و ورودی بیمار به مراکز درمانی وجود دارد، ابراز داشت: با توجه به اینکه  ۲۰ هزار بیمار سرپایی مراجعه کننده به مراکز درمانی داشته‌ایم تهران در وضعیت قرمز است.

 

وی با اشاره به فعال بودن ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تخت درمان بیماران سرپایی در تهران، متذکر شد: در این مراکز بیماران در ۶ تا ۸ ساعت خدمات مختلف شامل اکسیژن تراپی و درمان و تزریق وریدی را دریافت می‌کنند.

 

رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه ۱۰۰ مرکز درمان سرپایی راه اندازی شده است، خاطرنشان کرد: ۱۵۰۰ تخت اورژانس نیز فعال شده است.

 

زالی با اشاره به ایجاد کمیته ترخیص بیماران، یادآور شد:میزان فوتی بیماران کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته در تهران ۱۴۲ بیمار بوده است.