بودجه ۱۴۰۱ باید دقیق تر از گذشته تنظیم شود

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید قوی تر، با نگاه علمی و دقیق، بیش از گذشته و با سرعت زیاد کارها دنبال شود.

در یازدهمین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ ، گزارش های تهیه شده در مورد منابع مالیاتی برای سال ۱۴۰۱ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یازدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد، مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ ها با موضوع ظرفیت های منابع مالیاتی برگزار شد.

سیدمسعود کاظمی با بیان اینکه اجزای درآمد مالیاتی باید مشخص شود، تصریح کرد: برای مشخص شدن اجزای درآمد مالیاتی مطالعه ده ساله و کار کارشناسی علمی و دقیق صورت گیرد تا جمع بندی مشخص و قابل قبولی بدست آید.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های منابع مالیاتی مشخص شود، تصریح کرد: وقتی یک جزئی از منابع دریافت مالیاتی، درآمد کافی داشته است سایر اجزاء به فراموشی سپرده شده است. همانطور که درگذشته نفت جزئی از مالیات بود سایر اجزاء فراموش شده بود و وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کرد در آمد مالیاتی نیز افزایش پیدا می کرد. هم اکنون نیز بدلیل کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده سایر اجزاء درآمد مالیات مغفول مانده است.

معاون رییس جمهور با اشاره به نقش استان ها در تحقق درآمد مالیاتی، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان ها منابع را در اختیار دارند در سال آینده چه در بحث درآمد و چه مصارف با درنظر گرفتن مشوق هایی در این باره باید پاسخگو باشند.

وی افزود استان ها مسئولیت و نظارت جدی درباره پروژه های استانی و ملی و سیاست های کلان داشته باشند و طبق قانون هر تعهدی نیز در نظر گرفته شود پایبند خواهیم بود و خط قرمز ما عمل به تعهدمان است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: از زحمات اعضای ستاد بودجه و کارگروه ها و رؤسای استان ها درباره تنظیم بودجه ۱۴۰۱ قدردانی می شود، باید قوی تر، با نگاه علمی و دقیق، بیش از گذشته و با سرعت زیاد کارها دنبال شود.

گفتنی است: در جلسه ستاد بودجه، اعضای ستاد، مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ ها نظرات کارشناسی خود را درباره ظرفیت های منابع مالیاتی مطرح کردند.