در آخرین مصوبات کارگروه تنظیم بازار دولت دوازدهم مطرح شد؛

تاکید بر اقدام فوری برای واردات گندم

در آخرین مصوبات کارگروه تنظیم بازار دولت دوازدهم تاکید شده که با توجه به گزارش های شرکت بازرگانی دولتی درباره میزان خرید گندم با قید فوریت برای واردات اقدام شود.

به گزارش تسنیم، در آخرین مصوبات جلسه کارگروه  تنظیم بازار دولت دوازدهم درباره کاهش خرید گندم و لزوم واردات با توجه به گزارش های شرکت بازرگانی دولتی درباره میزان خرید تضمینی گندم با قید فوریت تاکید شده است.

در بند ۴ جلسه کارگروه تنظیم بازار آمده است: با عنایت به گزارش ارائه شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص میزان خرید و قرارداد منعقده برای تامین گندم کشور مقرر گردید بانک مرکزی نسبت به تامین ارز مورد نیاز برای واردات گندم با قید فوریت اقدام نماید.