تایید اعتبارنامه ۶ نماینده جدید مجلس یازدهم

اعتبارنامه ۶ نماینده جدید مجلس شورای اسلامی که در انتخابات میان دوره‌ای موفق به حضور در مجلس یازدهم شده بودند، با رای نمایندگان تایید شد و به تصویب رسید.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش شعب در مورد اعتبارنامه ۶ منتخب در دستور کار صحن قرار گرفت و به تایید نمایندگان مجلس رسید.

پیش از رای گیری، «رحمت‌الله نوروزی» سخنگوی شعبه یکم از بررسی و تایید اعتبارنامه «ابراهیم نجفی» از حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه در این شعبه خبر داد.

همچنین «سلمان اسحاقی» سخنگوی شعبه چهار گفت: اعتبارنامه «ولی‌الله بیاتی»از حوزه انتخابیه تفرش و «فتح‌الله توسلی» از حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ در این شعبه مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.