تحقق ۵۹ درصدی از برنامه ابلاغی تا پایان سال در بیمه «ما»

شرکت بیمه «ما» طی 6ماهه نخست سال جاری، مبلغ 11768313 میلیون ریال حق بیمه صادر کرد و موفق به تحقق 59 درصد از برنامه ابلاغی تا پایان سال شد.

طبق آخرین گزارش منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناظران سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بیمه “ما” طی ۶ماهه نخست سال جاری، مبلغ ۱۱۷۶۸۳۱۳ میلیون ریال حق بیمه صادر کرد و موفق به تحقق ۵۹ درصد از برنامه ابلاغی تا پایان سال شد.

این شرکت موفق شد تا با ایجاد ترکیب پرتفوی مناسب و پیاده سازی مدیریت ریسک، در ۶ ماهه نخست سال جاری، به رشد ۸۱ درصدی در تولید حق بیمه و رشد ۴۵ درصدی در تعداد بیمه نامه صادره در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، دست یابد.

بر این اساس، شرکت بیمه “ما” با صدور ۲۴۳۸۵۵۴میلیون ریال حق بیمه طی شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، با صدور ۱۷۰۷۳۹۲ میلیون ریال حق بیمه، از رشدی ۴۳ درصدی برخوردار بوده است.

همچنین آمار حاکی از آن است که نسبت خسارت بیمه “ما” نسبت به شهریور ماه سال گذشته ، با کاهشی ۱۳ درصدی رو به رو بوده و بدین ترتیب نسبت خسارت از ۴۴ درصد در پایان شهریور ماه ۹۹ به ۳۱ درصد در پایان شهریور ماه امسال رسیده است.

شایان ذکر است در پرتفوی شش ماهه ۱۴۰۰ بیشترین درصد رشد مربوط به بیمه های باربری ، کشتی و هواپیما با ۱۱۲ درصد رشد و بیمه های آتش سوزی با ۱۰۲ درصد رشد بوده است.

آمار و عملکرد منتشر شده بیمه “ما” در ۶ ماه نخست امسال نشان از تداوم عملکرد درخشان شرکت بیمه “ما”، مدیریت ریسک مطلوب و ترکیب بهینه پرتفوی در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها دارد.