تراز مثبت «وپست» در ۶ ماه نخست سال

پست بانک ایران در ششمین ماه سال مالی جاری حدود ۲۶۳ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرده است.

پست بانک ایران با نماد معاملاتی وپست در شهریور با رشد ۲۵ درصدی نسبت به ماه گذشته حدود ۲۶۳ میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرده و سود پرداخت شده سپرده‌ها با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به مرداد ۱۳۰ میلیارد تومان بوده است.

تراز وپست در این ماه با رشد ۵۸ درصدی نسبت به مرداد به ۱۳۳ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین تراز بانک در ۶ ماهه منتهی به شهریور با افزایش ۱۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۶۵۴ میلیارد تومان بوده است.