تراز ۷۳۰میلیارد تومانی بانک تجارت در شهریور ۱۴۰۰

بانک تجارت در شهریور ماه حدود یک میلیون میلیارد تومان سپرده‌های مختلف جذب کرد.

بانک تجارت در شهریور ماه حدود یک میلیون میلیارد تومان سپرده‌های مختلف جذب کرد. همچنین تسهیلات اعطایی این بانک در این مدت به ۱۷۰هزار میلیارد تومان رسید و وتجارت از این راه درآمدی سه هزار و ۳۸۰میلیارد تومانی کسب کرد.

طبق گزارش عملکرد ماهانه بانک تجارت که توسط این بانک در سامانه کدال قرار گرفته است، وتجارت در شهریور ماه، حدود سه هزار و ۳۸۰میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرده است که حکایت از افت پنج درصدی این رقم نسبت به ماه گذشته دارد. با این وجود این رقم در مقایسه با شهریور ماه ۹۹، رشد ۴۰درصدی را ثبت کرده است.

بانک تجارت در شهریور ماه حدود دو هزار و ۶۵۰میلیارد تومان سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری پرداخت کرد که نشان از رشد یک درصدی این رقم نسبت به ماه گذشته دارد. همچنین این مقدار در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۶۵درصد رشد را ثبت کرده ‌است.

سود عملیاتی بانک تجارت، که با کسر کردن سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از درآمد تسهیلات اعطایی این بانک بدست می‌آید، در شهریور ۱۴۰۰ به ۷۳۵میلیارد تومان رسید. به این ترتیب سود عملیاتی وتجارت با افت ۲۳درصدی نسبت به ماه گذشته و هشت درصدی نسبت به شهریور ماه ۹۹ مواجه شد.

در ششمین ماه سال، بانک تجارت حدود یک میلیون میلیارد تومان سپرده‌های گوناگون جذب کرد که این رقم نسبت به ماه گذشته ۳۰درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۷درصد افزایش یافته است. سپرده‌های قرض الحسنه جاری ریالی و سپرده‌های کوتاه مدت، بیشترین سهم از سپرده‌های دریافتی بانک تجارت در اردیبهشت ماه را به خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر، بانک تجارت در شهریور ماه بیش از ۱۷۰هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرد که نشان از افزایش ۲۳درصدی نسبت به مرداد ماه دارد. همچنین این رقم نسبت به شهریور ماه سال ۹۹، ۴۵درصد افزایش پیدا کرده است.

تحارت