تراکنش بیش از ۱۱۸ میلیون کارت بانکی در مردادماه سال‌ جاری + جدول

بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم بانک ها از تعداد کارت های تراکنش دار در مردادماه سال جاری نشان می دهد بیش از ۱۱۸ میلیون کارت بانکی در مردادماه سال‌ جاری تراکنش بانکی داشته‌اند که بیش از ۱۱۳ میلیون آن کارت برداشت بوده است که نسبت تیرماه، کاهش داشته است.

به گزارش ایبنا، بیش از ۱۱۸ میلیون کارت بانکی در مردادماه سال‌ جاری تراکنش بانکی داشته‌اند که بیش از ۱۱۳ میلیون آن کارت برداشت بوده است که نسبت تیرماه، کاهش داشته است.

بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم بانک ها از تعداد کارت های تراکنش دار در مردادماه سال جاری نشان می دهد که تراکنش های انجام شده از طریق کارت های ۹ بانک، بیش از سایر بانک ها بوده به نحوی که بانک های ملی، ملت، صادرات، کشاورزی، تجارت، رفاه کارگران، سپه، مسکن و پست بانک مجموعا ۷۷.۷ درصد از کل کارت های تراکنش دار را داشته اند که نسبت به تیرماه (۷۷.۹۴ درصد) کاهش داشته است. همان طور که در نمودار دایره ای زیر مشاهد می شود، از بین این بانک ها، بانک ملی با بیش از ۲۱ درصد، صدرنشین است. سهم سایر بانک ها در این بخش، ۲۲.۳۰ درصد بوده است.

 

همچنین در مردادماه امسال ۱۱۸ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۲۹۲ کارت بانکی دارای تراکنش بوده که از این تعداد ۱۱۳ میلیون و ۳۴۸ هزار کارت برداشت، بیش از ۲۹۹ هزار کارت اعتباری و بیش از ۵ میلیون و ۱۵۳ هزار کارت نیز هدیه و بن کارت بوده است. در تیرماه امسال نیز ۱۲۴ میلیون و ۳ هزار و ۱۴۱ کارت بانکی تراکنش دار به ثبت رسیده که بیش از ۱۱۸ میلیون مورد، ‌کارت برداشت بوده است.

بر این اساس، مقایسه آمار مربوط به تیرماه و مردادماه ۱۴۰۰ نشان می دهد در دومین ماه تابستان، تعداد کل کارت های بانکی تراکنش دار ۴.۱۹ درصد کاهش یافته است. در این میان، تعداد کارت برداشت با ۴.۰۶ درصد افت، تعداد کارت اعتباری با ۱۰.۳۶ درصد افت و تعداد کارت هدیه و بن کارت نیز با کاهش ۶.۸۰ درصدی مواجه شده است. جزئیات این تغییرات در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

 

بررسی سهم ۳۲ بانک و موسسه اعتباری نشان می دهد که هر یک از بانک ها در سه بخش کارت اعتباری، ‌ کارت برداشت و کارت هدیه و بن کارت دارای آمار متفاوتی هستند.

همان طور که در جدول زیر ملاحظه می شود، در مردادماه، بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار از نوع کارت برداشت با ۲۲.۲۷ درصد متعلق به بانک “ملی ایران”، از نوع کارت اعتباری با ۶۵.۷۰ درصد متعلق به بانک “ملی ایران” و از نوع کارت هدیه و بن کارت با ۱۸.۴۸ درصد متعلق به بانک “ملت” بوده است .