سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امورخارجه:

تیم اجرایی هسته‌ای تغییر کرده است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: تیم اجرایی هسته‌ای تغییر کرده است و مذاکره‌کنندگان با توجه به این تغییرات، نگاه‌هایی خواهند داشت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای و آنچه تحت عنوان «به زودی» مطرح می‌شود، نیز یادآور شد: آنچه تحت عنوان «به زودی» گفته شده است، به معنای به محض پایان رسیدن فرایند مرور گفت‌وگوها در وین است. دو پروسه در دولت جدید آغاز شده است. یکی درباره اصل مذاکرات وین است که رییسی و امیرعبداللهیان گفتند قطعا گفت‌وگوهای وین ادامه می‌یابد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: فرایند بررسی دیگری هم آغاز شد که درباره جزییات شش دور گفت‌وگوهای وین است. به محض پایان آن، حتی یک ساعت هم مطلع نخواهیم کرد که فکر نمی‌کنیم کمتر از ۹۰ روزی باشد که دولت بایدن به مذاکرات بازگشت. دولت رییسی ۵۰، ۵۵ روزه است که کار خود را آغاز کرده است.

خطیب‌زاده درباره مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز عنوان کرد: تیم اجرایی هسته‌ای تغییر کرده است و مذاکره‌کنندگان با توجه به این تغییرات، نگاه‌هایی خواهند داشت. طرف مقابل نیز متوجه شده‌ که باید انعطاف لازم را داشته باشند.