ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱.۹ هزار میلیاردی وبملت در دیماه

بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ بورس در عملکرد دی و ۱۰ ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱.۹ و ۲۱.۵ هزار میلیارد تومانی شد.

بانک ملت به عنوان دومین بانک بزرگ بورس در عملکرد دی و ۱۰ ماه سال، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱.۹ و ۲۱.۵ هزار میلیارد تومانی شد.

بانک ملت با سرمایه ۲۰٫۷ هزار میلیارد تومانی به عنوان دومین بانک بزرگ بورسی، گزارش فعالیت دهمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

براین اساس، “وبملت” در دوره دی ۶٫۱ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و ۴٫۲ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در دهمین ماه سال ۱۴۰۰ تراز عملیاتی مثبت ۱٫۹ هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

این بانک طی ۱۰ ماه سال جاری نیز با کسب ۵۱٫۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۲۹٫۶ هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری ، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبت ۲۱٫۵ هزار میلیارد تومانی شده است که نسبت به دوره مشابه قبل ۸۷ و ۹۸ درصد افزایش داشته اند.