ثبت تراز مثبت ۴۶۲۷ میلیارد تومانی «وبملت» در شهریور

بانک ملت در ۶ ماهه منتهی به شهریور سال جاری حدود 29277 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.

بانک ملت در ۶ ماهه منتهی به شهریور سال جاری حدود ۲۹۲۷۷ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.

بانک ملت با نماد معاملاتی وبملت در شهریور سال جاری با رشد قابل توجه ۶۰ درصدی نسبت به ماه گذشته حدود ۸۰۲۱ میلیارد تومان درآمد تسهیلات اعطایی کسب کرده و سود پرداخت شده سپرده‌ها با رشد ۱۵ درصدی نسبت به مرداد، در این ماه ۳۳۹۴ میلیارد تومان بوده است.

تراز وبملت با رشد ۱۵ درصدی نسبت به مرداد به ۴۶۲۷ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین تراز بانک در ۶ ماهه منتهی به شهریور با افزایش ۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل بیش از ۱۲۵۶۰ میلیارد تومان بوده است.