ثبت ۱۰۰ روز هوای ناسالم در تهران

امروز 10 بهمن 1400، کیفیت هوای تهران با شاخص 58 در وضعیت قابل قبول قرار دارد و طبق پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوا، روز آینده نیز وضعیت قابل قبول تداوم خواهد داشت. 

از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۰ روز هوای ناسالم در تهران به ثبت رسیده است.

در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۵۸ در وضعیت قابل قبول قرار دارد و طبق پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوا، روز آینده نیز وضعیت قابل قبول تداوم خواهد داشت.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۴ روز هوای قابل قبول، مجموعاً ۱۰۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و همه گروه‌های جامعه و ۲ روز هوای پاک داشته است. بر اساس نتایج بررسی آلاینده‌های شهر تهران از سوی شرکت کنترل کیفیت هوا در هفته نخست بهمن نیز بر روی آلاینده PM 2.5 به عنوان آلاینده شاخص، کیفیت هوا در ۵ روز در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و ۲ روز در وضعیت قابل قبول قرار داشت.

در حال حاضر دمای هوای تهران ۵ درجه سانتیگراد است و طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، کمینه دما در روز آینده ۱- درجه و بیشینه دما ۷ درجه خواهد بود.