انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران تشریح کرد:

جزئیات برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در پایتخت

استاندار تهران گفت: هنوز شرایط استان به لحاظ شیوع بیماری کرونا لغزنده و شکننده است و مصوبه ستاد این است که هیچ تجمعی چه در مرقد مطهر امام و چه در حرم عبدالعطیم حسنی نخواهیم داشت.

استاندار تهران جزئیات برگزاری مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین در پایتخت را تشریح کرد.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران اظهار کرد: هنوز شرایط استان به لحاظ شیوع بیماری کرونا لغزنده و شکننده است و مصوبه ستاد این است که هیچ تجمعی چه در مرقد مطهر امام و چه در حرم عبدالعطیم حسنی نخواهیم داشت.

استاندار تهران افزود: مصوبه ستاد کرونای استان این بود که هیچ‌تبلیغی در خصوص تجمع شهروندان برای مراسم جاماندگان اربعین در هیچ نقطه ای از مسیر صورت نگیرد و همچنین مقرر شد تا هیچ نقل و انتقالی برای حضور شهروندان از شهرهای مجاور استان به حرم عبدالعظیم (ع)نداشته باشیم و در عین حال ایستگاه های تزریق کارآزمایی بالینی واکس فخرا در مسیر راهپیمایی استقرار دارند .

وی تاکید کرد: در هفته گذشته روند مراجعین ،فوتی ها و بستری ها در استان نزولی بود بطوریکه در مراجعین ۱۲/۴ فوتی ها ۱۸/۸ نسبت به هفته گذشته کاهش داشتیم.

استاندار تهران گفت: حدود ۵۰۶ پایگاه تزریق در استان تهران در ۶ میلیون ششصد و بیست و یک دز تزریق در نوبت اول و بالای دو‌میلیون نفر دز واکسن در نوبت دوم را دریافت کردند. با توجه به تعدد مراکز تزریق واکسن و فعالیت مراکز ۱۹ گانه شبانه روزی در استان انتظار داریم تا سهمیه واکسن استان تهران افزایش پیدا کند.

وی گفت: روزانه بین ۲۶۰ هزار واکسن در استان تزریق می شود و انتظار البته با ایجاد مراکز متعدد تزریق انتظار داشتیم که روزانه ۵۰۰ هزار تزریق را در داشته باشیم. به ستاد ملی پیشنهاد شده در سفرهای بین شهری به جای مجوز صادره از سوی فرمانداری ها کارت واکسن افراد ملاک عمل قرار گیرد و در عین حال پیشنهاد دادیم برخی خدمات به افراد تنها با ارائه کارت واکسن صورت گیرد.