جزئیات تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی + جدول

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۹۰.۴ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته تزریق نقدینگی بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۱۹۰.۴ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

در هفته جاری  بانک مرکزی  در ۵ روز  منتهی به ۱۲ مهر ماه اقدام به بازخرید ۱۴ هزار میلیارد تومان  در قالب اعتبار گیری قاعده مند نمود. در تاریخ ۱۲ مهر ماه نیز در قالب عملیات بازار باز حدود ۱۱٫۹ هزار میلیارد تومان اوراق باز خرید شد.

 

اوراق تسهیلات مسکن , گفتنی است،‌ همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.