حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

حدود یک پنجم وزرای پیشنهادی دولت رای اعتماد نمی‌گیرند / آغاز جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی از روز شنبه ۳۰ مرداد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد براساس پیش‌بینی‌ها حدود یک پنجم وزرای پیشنهادی دولت رای اعتماد نمی‌گیرند.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد براساس پیش‌بینی‌ها حدود یک پنجم وزرای پیشنهادی دولت رای اعتماد نمی‌گیرند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه تلویزیونی صبح به خیر ایران گفت: براساس پیش بینی‌ها حدود یک پنجم وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم رای اعتماد نمی‌گیرند.

جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی از روز شنبه ۳۰ مرداد آغاز خواهد شد.