درخواست وزیر اقتصاد از صالح آبادی + توییت

وزیر اقتصاد در پیامی ابراز امیدواری کرد که رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند اقدامات موثری را در زمینه حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم و همچنین نظارت موثر بر شبکه بانکی انجام دهد.

وزیر اقتصاد در پیامی ابراز امیدواری کرد که رییس کل جدید بانک مرکزی بتواند اقدامات موثری را در زمینه حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم و همچنین نظارت موثر بر شبکه بانکی انجام دهد.

سیداحسان خاندوزی در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت:

«با رای امروز هیات دولت، دکتر علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی تعیین شد.

برای ایشان در مسئولیت:

حفظ ارزش پول و مهار تورم،
هدایت اعتبار به فعالیتهای مولد،
و نظارت موثر بر شبکه بانکی،

آرزوی توفیق روزافزون دارم.»