دفترچه بیمه سلامت تا پایان آذرماه اعتبار دارد

معاون اداره کل سامانه‌ها و روش‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت، گفت: در پایان شهریور ماه اعتبار بیمه‌ای (دفترچه) حدود ۱۴ میلیون نفر از بیمه‌شدگان صندوق سلامت همگانی به اتمام می‌رسید که بیمه نامه این افراد تمدید شد.

معاون اداره کل سامانه‌ها و روش‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت، گفت تمدید اعتبار دفترچه بیمه سلامت برای حدود ۱۴ میلیون نفر از بیمه شدگان صندوق سلامت همگانی و صندوق روستائیان تا پایان آذرماه انجام شده است و این افراد نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان برای تمدید دفترچه (اعتبار بیمه‌ای) خود ندارند.

حمید متینی برومند درباره تمدید اعتبار بیمه‌ای (دفترچه) بیمه شدگان در دو صندوق سلامت همگانی و روستائیان و عشایر، گفت: سازمان بیمه سلامت در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا و برای پیشگیری از ایجاد ازدحام در دفاتر پیشخوان و بدلیل شرایط خاص ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و گسترش این بیماری، در چند نوبت اقدام به تمدید سیستمی دفترچه‌های بیمه سلامت کرد که این اقدام در هفته گذشته نیز انجام شد.

وی اظهار کرد: در پایان شهریور ماه اعتبار بیمه‌ای (دفترچه) حدود ۱۴ میلیون نفر از بیمه‌شدگان صندوق سلامت همگانی و صندوق روستائیان و عشایر به اتمام می‌رسید که با تصمیم مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت، بیمه نامه این افراد تمدید شد تا نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان نداشته باشند.

معاون اداره کل سامانه‌ها و روش‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت، بیان کرد: این افراد در صورت مراجعه به مراکز درمانی و پس از استعلام برای وضعیت بیمه‌ای، مشکلی نداشته و تاریخ اعتبار بیمه‌ای این افراد تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ خواهد بود.

بنابراعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، وی یادآور شد: بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت با شماره گیری #۱۶۶۶* ( ستاره ۱۶۶۶ مربع) و استفاده از سرویس استحقاق سنجی مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، از آخرین وضعیت بیمه‌ای خود مطلع شوند.