دلیل قطعی گاز در برخی مناطق استان تهران چه بود؟

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: با توجه به این که مصارف خانگی و مردمی در تابستان تقریبا پایین است، شرکت گاز نیز از آن به عنوان بهترین زمان برای برنامه ریزی تعمیرات، اقدامات مرتبط با نگهداری و پیش بینی‌های مربوط به زمستان استفاده می‌کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران گفت: با توجه به این که مصارف خانگی و مردمی در تابستان تقریبا پایین است، شرکت گاز نیز از آن به عنوان بهترین زمان برای برنامه ریزی تعمیرات، اقدامات مرتبط با نگهداری و پیش بینی‌های مربوط به زمستان استفاده می‌کند.

به همین دلیل، در این چند روز گذشته، چندین مورد نصب شیر‌های قطع کن برای پروژه مقاوم سازی و مقابله با زلزله، رفع نشتی شبکه و تاسیسات، تعمیرات و توسعه شبکه را داشتیم.