دُز سوم واکسن کروناویروس در اسپانیا تزریق شد

وزارت بهداشت اسپانیا اعلام کرد: دُز سوم واکسن کووید-۱۹ به افراد بالای ۷۰ سال تزریق می شود با این امید که مصونیت آنان در برابر این بیماری بهبود پیدا کند.

به گزارش ایسنا، اسپانیا از تزریق دُز سوم واکسن کروناویروس به افراد بالای ۷۰ سال خبر داد.

وزارت بهداشت اسپانیا اعلام کرد: دُز سوم واکسن کووید-۱۹ به افراد بالای ۷۰ سال تزریق می شود با این امید که مصونیت آنان در برابر این بیماری بهبود پیدا کند.

وزارت بهداشت اسپانیا در بیانیه ای اعلام کرد که کمیسیون ملی بهداشت عمومی این کشور تصمیم گرفته است تزریق دُز تقویتی واکسن از اواخر ماه اکتبر به افراد مسنی که بیش از شش ماه از تزریق دُز دوم آنان گذشته، انجام شود.

تاکنون مقامات اسپانیا تنها تزریق دُز سوم را برای افرادی با نقص سیستم ایمنی و افرادی که در آسایشگاهها تحت مراقبت هستند، پیشنهاد کرده بودند.

وزارت بهداشت اسپانیا اعلام کرده است: هدف از این اقدام افزایش مصونیت آسیب پذیرترین افراد در برابر کروناویروس است.

ناظران مقررات دارویی اروپا روز دوشنبه تزریق دُز سوم واکسن فایزر را برای افراد بالای ۱۸ سال تایید کردند چون این نگرانی وجود دارد که مصونیت در برابر ویروس در طول زمان کاهش یابد.

بیش از ۱۵ کشور در سراسر جهان تزریق دُز سوم را شروع کرده اند که می توان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه ، ایتالیا و آلمان اشاره کرد.