رئیسی: نسبت به همه مردم احساس مسئولیت می‌کنم

رئیس جمهور گفت که نسبت به همه مردم چه آنهایی که به او رای داده اند چه کسانی که رای نداده اند، احساس مسئولیت می‌کنم.

رئیس جمهور گفت که نسبت به همه مردم چه آنهایی که به او رای داده اند چه کسانی که رای نداده اند، احساس مسئولیت می‌کنم.

سید ابراهیم رئیس جمهور در جمع خبرنگاران استان گیلان اظهار کرد: نسبت به همه مردم احساس مسئولیت می کنم چه افرادی که به من رای داده اند و چه کسانی که به من رای نداده‌اند.

وی افزود: به ایرانیان خارج از کشور که هموطنان ما هستند نسبت به آنان هم احساس مسئولیت می‌شود.