رشد ۴۸ درصدی منابع کل پست بانک ایران

مدیرعامل پست بانک ایران، از رشد ۴۸ درصدی منابع کل بانک طی ۱۰ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ خبر داد.

مدیرعامل پست بانک ایران، از رشد ۴۸ درصدی منابع کل بانک طی ۱۰ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش  اداره‌کل روابط عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران، از رشد ۴۸ درصدی منابع کل بانک طی ۱۰ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ خبر داد و گفت: مانده منابع کلی بانک از ۲۵۲/۷ هزار میلیارد ریال در ۱۰ ماهه سال گذشته به رقم ۳۷۵/۲ هزار میلیارد ریال در پایان دیماه سال جاری رسیده است.

شیری در همین مدت، مانده منابع موثر بانک از ۲۳۵/۷ هزار میلیارد ریال در سال پایان دیماه سال گذشته به رقم ۳۵۵/۲ هزار میلیارد ریال در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است که رشدی بالغ بر ۵۱ درصد را نشان می‌دهد.

مدیرعامل بانک با اشاره به اینکه پست بانک ایران برای نیل به اهداف راهبردی خود، گسترش شمول مالی در مناطق روستایی و کم برخوردار را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: ترکیب منابع موثر بانک نشان می‌دهد که حساب‌های قرض‌الحسنه جاری بانک از ۱۲۷ هزار میلیارد ریال در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه سال ۹۹ به رقمی بالغ بر ۱۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.

شیری با تاکید بر رشد ۶۲ درصدی پرداخت تسهیلات از سال گذشته تاکنون گفت: ارزیابی و دیده بانی عملکرد پست بانک ایران در ۱۰ ماه گذشته سال جاری، نشان می‌دهد که موفقیت‌های بانک از سال گذشته تاکنون شتاب بیشتری گرفته است به صورتی که تسهیلات پرداختی بانک از رقم ۱۰۳ هزار میلیارد ریال در ۱۰ ماه سال ۹۹ به رقم ۱۶۶ هزار میلیارد ریال صعود کرده است.

وی با بیان اینکه پست بانک ابران برای گسترش تسهیلات خرد، به متقاضیان بیشتری وام پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: رشد ۳۳ درصدی تعداد تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماه گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ مهر تاییدی بر این ادعا است.