رشد ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران + جدول

شاخص کل بورس در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه پس از رشد چهار هزار و ۸۶۰واحدی (۰.۳۴درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۴۳۰هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت ۹ و ۳۰دقیقه، ۰.۳۴د‌رصد رشد داشت همچنین شاخص هم‌وزن ۰.۱۴درصد صعود کرد.

در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه شاخص کل بورس پس از رشد چهار هزار و ۸۶۰واحدی (۰.۳۴درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۴۳۰هزار واحد قرار گرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۰.۱۴درصدی مواجه شد.

آخرین قیمت ۸۰نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن‌ها افزایش یافته و ۸۰نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند.

نمادهای «کیمیاتک»، «فسبزوار»، «کدما»، «برکت»، «شبندر»، «بکاب» و «شستا» در گروه پرتراکنش‌ترین‌های بورس و نمادهای «توسن»، «فجهان»، «مدیریت»، «دی»، «وهامون»، «گدنا»، و «سپیدار» در گروه پرتراکنش‌ترین‌های فرابورس قرار گرفتند.

ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به حدود هزار و ۳۷۰میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند.

 

TSR Watermark - 207