رشد ۶۸ درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی

شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور از ابتدای سال 1400 تا 23 دی ماه جمعا 882 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند.

شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۲۳ دی ماه جمعا ۸۸۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده اند.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، تسهیلات پرداختی این بانک نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته ۳۵۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۸ درصد رشد داشته است.

شایان ذکر است ۸۸ درصد این تسهیلات به صورت تخصصی در بخش کشاورزی پرداخت شده است.