روسای شش شعبه بانک گردشگری به عنوان برتر انتخاب شدند

روسای شش شعبه بانک گردشگری در دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد در چند ماه گذشته تمامی شعب، به عنوان روسای برتر برگزیده شدند.

روسای شش شعبه بانک گردشگری در دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد در چند ماه گذشته تمامی شعب، به عنوان روسای برتر برگزیده شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در گردهمایی مذکور که توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار شد، روسای شعب مرکزی تبریز، گرگان، زاهدان، بازار مبل، وزرا و قزوین به عنوان روسای برتر شناخته شدند.

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، حسن فرج الهی رئیس وقت شعبه مرکزی تبریز، غلامرضا سوسرائی رئیس شعبه گرگان و رضا قادری رئیس شعبه زاهدان، عنوان روسای برتر دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های کشور را کسب کردند.

همچنین محمد مفتاحی رئیس شعبه بازار مبل، اکبر رحمانی رئیس شعبه وزرا و داوود قاسمی رئیس شعبه قزوین به عنوان دیگر روسای موفق شعب بانک‌های کشور انتخاب شدند.

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران همه ساله “گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور” را برگزار می کند. این گردهمایی با هدف ایجاد بستر و فرصت مناسب برای تعامل و انتقال تجارب و دستاوردها بین رؤسای موفق و دیگر مدیران شبکه بانکی کشور و همچنین قدردانی و تکریم رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور برگزار می‌شود.

بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.