زمان پرداخت سود سهامداران بیمه تعاون اعلام شد

شرکت بیمه تعاون در اطلاعیه ای از زمان پرداخت سود سهامداران این شرکت خبر داد.

شرکت بیمه تعاون در اطلاعیه ای از زمان پرداخت سود سهامداران این شرکت خبر داد.

بر اساس اطلاعیه صادر شده، سود سهامداران حقیقی دارای کد سجام از تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین، سهامداران حقیقی فاقد کد سجام نیز می‌توانند از تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به دریافت سود اقدام کنند.

گفتنی است، سود سهامداران حقوقی ظرف مهلت قانونی پرداخت خواهد شد.

 

اعلام زمان پرداخت سود سهامداران بیمه تعاون