سقف و کف حواله‌های الکترونیک بانک رفاه کارگران تغییر کرد

در راستای تصمیمات کلان بانک مرکزی، سقف و کف حواله‌های الکترونیک (ساتنا و پایا) در بانک رفاه کارگران تغییر کرد.

در راستای تصمیمات کلان بانک مرکزی، سقف و کف حواله‌های الکترونیک(ساتنا و پایا) در بانک رفاه کارگران تغییر کرد.

روابط عمومی بانک رفاه کارگران، کف مبلغ دستور پرداخت‌های بین مشتری (C2C) ساتنا از ۱۵۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون ریال و سقف مبلغ دستور پرداخت‌های پایا از ۵۰۰ میلیون به یک میلیارد ریال به ازای هر دستور پرداخت، افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، درخصوص چرخه‌های تسویه پایا در روزهای عادی (غیر تعطیل رسمی)، چرخه جدیدی در ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه به منظور تسویه دستور پرداخت‌های غیر شاپرکی افزوده خواهد شد.

لازم به ذکر است، دستور پرداخت‌های ساتنا و پایا با مبداء و مقصد بانک مرکزی و همچنین دستور پرداخت‌های مربوط به تسویه وجوه پرداخت‌یاران، از شمول محدودیت‌های مبلغی ذکر شده مستثنی هستند. در صورت عدم رعایت کنترل‌های بر شمرده، وجه التزام سامانه‌های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.

گفتنی است، تغییرات در حواله‌های الکترونیک با هدف اجرای دقیق‌تر رسالت سامانه ساتنا در انتقال وجوه کلان و همچنین مدیریت حجم دستور پرداخت‌های سامانه مزبور، اعمال شده است.