سن ثبت‌نام واکسیناسیون، دو سال دیگر کاهش پیدا کرد

با دستور وزیر بهداشت، سن ثبت نام واکسیناسیون، دو سال دیگر کاهش پیدا کرد. بر این اساس، متولدین سال ۱۳۴۹ و قبل از آن می‌توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir برای ثبت نام و دریافت نوبت اقدام کنند.

با دستور وزیر بهداشت، سن ثبت نام واکسیناسیون، دو سال دیگر کاهش پیدا کرد.

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه ای به کاهش ۲ساله سن واکسیناسیون در گروه‌های هدف تاکید کرد.

بر این اساس، متولدین سال ۱۳۴۹ و قبل از آن می توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir برای ثبت نام و دریافت نوبت اقدام کنند.