سهم بیمه تجارت نو از بیمه کشتی ۴/۳ برابر متوسط صنعت بیمه

شرکت بیمه تجارت‌نو در رشته کشتی بر اساس حق بیمه تولیدی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ توانست رتبه اول را کسب کند.

شرکت بیمه تجارت‌نو در رشته کشتی بر اساس حق بیمه تولیدی در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ توانست رتبه اول را کسب کند.

بیمه تجارت‌نو یکی از سه شرکت اول صنعت بیمه در صدور بیمه‌نامه کشتی است. این شرکت بیمه‌ای همچون سال‌های گذشته آماده صدور بیمه نامه بدنه و ماشین آلات و P&Iبرای کشتی‌های خارجی که در آب‌های ایران فعالیت می‌کنند است.

کسب رتبه اول بیمه تجارت نو در رشته کشتی