شاخص کل بورس با کاهش بیش از ۱۰۱ هزار واحد

هفته پایانی تابستان با افت شاخص کل بورس همراه بود. به گونه ای که نماگر کل بورس، در ادامه روند نزولی هفته‌ گذشته خود، به یک‌میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسید.

با پایان فعالیت بازار سرمایه در آخرین هفته کاری شهریورماه ۱۴۰۰، شاخص کل بورس با کاهش بیش از ۱۰۱ هزار واحدی معادل ۶.۸۳ درصد، مواجه شد و برای دومین هفته پیاپی، روند نزولی را تجربه کرد.

هفته پایانی تابستان با افت شاخص کل بورس همراه بود. به گونه ای که نماگر کل بورس، در ادامه روند نزولی هفته‌ گذشته خود، به یک‌میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسید.

بررسی فراز و فرود شاخص کل بورس از ابتدای هفته تا پایان به گونه ای است که در نخستین روز هفته (شنبه بیست و هفتم شهریورماه ۱۴۰۰) فعالان بازار، همانند آخرین روز هفته قبل تر شاهد افت نماگر بورس بودند. به گونه ای که شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش  ۳۷۹۹۱ واحدی معادل ۲.۵۵ درصد به یک میلیون و ۴۵۰ هزار و ۲۲۱ واحد رسید. در پایان معاملات اولین روز هفته، بیشترین تاثیر منفی در افت نماگر کل بورس متعلق به نمادهای معاملاتی فولاد، کگل، فملی، کچاد، پارسان و شپنا بود. همچنین در این روز، معامله‌گران بورس ۸ میلیارد و ۱۷ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۶۸۸ هزار و ۹۶۰ نوبت معامله و به ارزش ۷۴ هزار و ۸۷ میلیارد ریال داد و ستد کردند.

سهامداران بازار سرمایه، در دومین روز هفته بازهم شاهد افت شاخص بودند. بر این اساس در پایان معاملات دومین روز هفته (یکشنبه بیست و هشتم شهریورماه ۱۴۰۰)، شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش  ۲۹۷۴۱ واحدی معادل ۲.۰۵ درصد به یک میلیون و ۴۲۰ هزار و ۴۸۴ واحد رسید. در این میان، نمادهای معاملاتی فارس، فولاد، فملی، کچاد، کگل و ومعادن با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند نزولی شاخص کل بورس داشتند. همچنین با پایان فعالیت بازار سرمایه در دومین روز کاری هفته، معامله‌گران بورس ۷ میلیارد و ۲۱۹ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۶۷۷ هزار و ۳۰۶ نوبت معامله و به ارزش ۵۴ هزار و ۳۰ میلیارد ریال داد و ستد کردند.

اما در معاملات سومین روز کاری هفته (دوشنبه بیست و نهم شهریورماه ۱۴۰۰) روند بورس مثبت شد. به گونه ای که شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۷۲۷۹ واحدی معادل ۰.۵۱ درصد به یک میلیون و ۴۲۷ هزار و ۷۵۸ واحد رسید. در این میان،  نمادهای معاملاتی فملی، مبین، فارس، پارسان، پارس و شبندر با بیشترین افزایش ، تاثیر مثبت در روند صعودی شاخص کل بورس داشتند. همچنین با پایان فعالیت بازار سرمایه در سومین روز کاری هفته، معامله‌گران بورس ۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۶۸۰ هزار و ۴۰۴ نوبت معامله و به ارزش ۴۴ هزار و ۵۰ میلیارد ریال داد و ستد کردند.

چهارمین روز هفته، بازهم بورس قرمزپوش شد. به گونه ای که در معاملات چهارمین روز کاری هفته (سه شنبه سی شهریورماه ۱۴۰۰)، شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۳۶۵۵۲ واحدی معادل ۲.۵۶ درصد به یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۲۰ واحد رسید. در پایان معاملات چهارمین روز هفته، بیشترین تاثیر منفی در افت نماگر کل بورس متعلق به نمادهای معاملاتی فولاد، شستا، کگل، کچاد، فملی و پارسان بود. همچنین در پایان این روز، معامله‌گران بورس ۶ میلیارد و ۶۲۶ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۷۱۳ هزار و ۸۰۳ نوبت معامله و به ارزش ۵۳  هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال داد و ستد کردند.

در نهایت، آخرین روز کاری هفته برای سهامداران با تداوم روند کاهشی شاخص کل بورس همراه بود. به گونه ای که در آخرین روز کاری هفته (چهارشنبه سی و یکم شهریورماه ۱۴۰۰)، شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۴۸۳۴ واحدی معادل ۰.۳۵ درصد به یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۴۰۱ واحد رسید. در این میان، نمادهای معاملاتی پارس، شستا، فخوز، اخابر، رمپنا و خودرو با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند نزولی شاخص کل بورس داشتند. همچنین در آخرین روز کاری تابستان، معامله‌گران بورس ۸ میلیارد و ۲۲ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب یک میلیون و ۵۹۲ هزار نوبت معامله و به ارزش ۷۱ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال داد و ستد کردند.

بنابراین با پایان فعالیت بازار سرمایه در آخرین هفته کاری شهریورماه ۱۴۰۰، شاخص کل بورس با کاهش بیش از ۱۰۱ هزار واحدی معادل ۶.۸۳ درصد، مواجه شد و برای دومین هفته پیاپی، روند نزولی را تجربه کرد.

کدام صنایع در بازار این هفته مثبت بودند؟

در هفته‌ای که گذشت محصولات چرمی، استخراج سایر معادن و هتل و رستوران جزو صنایع مثبت بازار بودند.

با نمادهای پُرتراکنش هفته آشنا شوید

در پنج روز معاملاتی این هفته بورس، نمادهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، سپید ماکیان (سپید)، ایران خودرو (خودرو)، سایپا (خساپا)، گروه دارویی برکت (برکت)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.