علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

شرکت هفت‌تپه به زودی به وزارت اقتصاد واگذار می‌شود

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: حکم اعاده شرکت هفت‌تپه به وزارت اقتصاد در قوه قضاییه نهایی شده است. 
به گزارش ایلنا، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هرگونه افزایش قیمت بنزین را بر خلاف مصوبه مجلس دانست و بیان کرد: تا پایان سال افزایش قیمت ممنوع است.

علی بابایی کارنامی، نایب اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری شرکت هفت تپه به وزارت اقتصاد اظهار داشت: مدتی است که این موضوع در محاکم قضایی مطرح است و بر اساس اخباری که داریم، حکم اعاده شرکت هفت‌تپه به وزارت اقتصاد در قوه قضاییه نهایی شده است.

 

وی افزد: با توجه به نگرانی‌هایی که وجود داشت و مسئله برای کارگران، سهامداران شرکت، نمایندگان مجلس و اهالی شهر هفت تپه، مهم بود، همه نگران بودند و این کار انجام شد. بناست این کارخانه و سهام آن به وزارت اقتصاد بازگردد اما اینکه قطعی برمی‌گردد یا نه را باید منتظر بود تا نتیجه آن را در یک یا دو هفته آینده ببینیم.