سرپرست دفتر طراحی سازمان امور مالیاتی:

صاحبان خودروهای لوکس شناسایی شدند

سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس اطلاعاتی که از نیروی انتظامی به دست آمده، تمامی خودروهای لوکس را شناسایی و در سامانه مالیاتی درج کرده‌ایم.

سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: بر اساس اطلاعاتی که از نیروی انتظامی به دست آمده، تمامی خودروهای لوکس را شناسایی و در سامانه مالیاتی درج کرده‌ایم.

جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: برای همه افرادی که دارای خودروی لوکس هستند و شماره همراه آن‌ها موجود است، پیامک ارسال شده و بر اساس اطلاعاتی که از نیروی انتظامی به دست آمده تمامی خودروهای لوکس را شناسایی و در سامانه مالیاتی درج کرده‌ایم.

طبق گفته سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۴۲ قانون ارزش افزوده تمام خودروهایی را که در کشور وجود دارند، برای استفاده در سال بعد ارزش گذاری می‌کند، بنابراین ارزش تمام خودروها تا پایان دی ماه سال ۹۹ جمع آوری شد، بر همین مبنا ارزش خودرو در ابتدای سال ۱۴۰۰ محاسبه شده و روش محاسبه طبق تبصره ۶ قانون ارزش افزوده به این صورت است که به ازای هر سال که از سال ساخت خودرو می‌گذرد ۱۰ درصد از ارزش خودرو کم خواهد شد.

رحیمی گفت: بنا بر تبصره ۶ قانون ارزش افزوده افرادی که ماشین آن‌ها در حوادث آسیب دیده باشد، می‌توانند نسبت به میزان مالیات پرداختی که با قیمت روز خودرو محاسبه شده اعتراض کنند.