جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس:

صحبت‌های امروز رهبری تودهنی آشکاری به مافیای خودرویی بود

یک نماینده مجلس گفت: صحبت‌های امروز رهبری تو دهنی آشکاری به مافیای خودرویی بود که تمام کاستی‌ها، نقص‌ها و عیب‌های پیدا و پنهان خودروهایشان را، به بهانه حمایت از تولید داخل توجیه می‌کردند!

جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«صحبت‌های امروز رهبری تو دهنی آشکاری به مافیای خودرویی بود که تمام کاستی‌ها، نقص‌ها و عیب‌های پیدا و پنهان خودروهایشان را، به بهانه حمایت از تولید داخل توجیه می‌کردند!»

به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری امروز در جمع تولیدکنندگان کشور و مسئولین اقتصادی و صنعتی، تاکید کردند که ما در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، این خیلی بد است، این همه‌ حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم می‌گویند، حق با مردم است، یعنی به اعتراض مردم به جا است،‌ این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.