صحرایی استعفا نداده بلکه برکنار شده بود

پس از انتشار خبر وجود ماینر در ساختمان شرکت بورس تهران علی صحرایی ضمن عذرخواهی از جامعه سهامداری از مدیریت این شرکت استعفا داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، بنابرصورت جلسه هفتم مهرماه هیات مدیره، صحرایی استعفا نداده بلکه از سوی اعضای هیات مدیره برکنار شده‌است.

پس از انتشار خبر وجود ماینر در ساختمان شرکت بورس تهران علی صحرایی ضمن عذرخواهی از جامعه سهامداری از مدیریت این شرکت استعفا داد. اما بنابرصورت جلسه هفتم مهرماه هیات مدیره، صحرایی استعفا نداده بلکه از سوی اعضای هیات مدیره برکنار شده‌است.

برکناری صحرایی فرار رو به جلو اعضای هیات مدیره است؛ چرا که با توجه به مصاحبه‌ صحرایی مبنی بر اینکه نصب دستگاه‌ها با مصوبه هیات مدیره بوده، بنابراین اعضای هیات مدیره نیز باید به همان دلیل برکنار شوند.