صعود آهسته شاخص بورس در هفته ای که گذشت

بررسی معاملات بازار بورس در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات این بازار با ۲۵ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته از ۳۰۸ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال تا ۲۳۲ هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال کاهش یابد.

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه روند حرکت بازار بورس در هفته جاری چندان صعودی نبود با این وجود شاخص کل این بازار که هفته قبل به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد عقبگرد کرده بود در هفته جاری دوباره توانست وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شود.

بررسی معاملات بازار بورس در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات این بازار با ۲۵ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته از ۳۰۸ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال تا ۲۳۲ هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال کاهش یابد. حجم کل معاملات این بازار نیز با کاهش ۳۰.۹ درصدی از ۳۵ هزار و ۸۹۰ میلیون سهم تا ۲۴ هزار و ۸۰۱ میلیون سهم کاهش یافت.

 

پیشتازی بازار بدهی در میان سایر بازارها

در میان بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله تنها بازار بدهی نسبت به هفته گذشته روندی صعودی داشت. به طوری که ارزش معاملات در بازار اول سهام نسبت به هفته قبل ۳۸ درصد کاهش یافت و از ۱۰۸ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال تا رقم ۶۷ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال کاهش یافت.

همچنین ارزش معاملات در بازار دوم سهام از ۱۲۹ هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۰۱ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال در هفته جاری رسید که کاهشی ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار بدهی با افزایشی ۱۷ درصدی از ۱۷۰۵ میلیارد ریال در هفته گذشته تا ۲۰۰۳ میلیارد ریال در هفته جاری افزایش یافت.

ارزش معاملات بازار مشتقه نیز با کاهش ۲۷ درصدی از ۲۲۸ میلیارد ریال به ۱۶۷ میلیارد ریال و ارزش معاملات در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با کاهشی ۱۰.۹۷ درصدی از ۶۸ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال به ۶۱ هزار و ۵۱ میلیارد ریال رسیده است.

 

قدرت نمایی ضعیف شاخص ها

شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت توانست با ۳.۶۵ درصد افزایش از یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد در هفته گذشته به یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد در هفته جاری برسد. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با افزایشی ۱.۲۸ درصدی از ۴۱۵ هزار و ۴۹۹ واحد در هفته گذشته تا ۴۲۰ هزار و ۷۹۹ واحد در هفته جاری افزایش یافت.