صنعت برق: تامین برق مورد نیاز داخل اولویت است

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: با کاهش دما، صادرات برق افزایش می یابد، اما همواره اولویت تامین برق مورد نیاز داخل کشور است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سخنگوی صنعت برق کشور گفت: با کاهش دما، صادرات برق افزایش می یابد، اما همواره اولویت تامین برق مورد نیاز داخل کشور است.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به شروع صادرات برق، همزمان با کاهش دما گفت: امسال با چند وضعیت غیرمتعارف نسبت به سال گذشته روبه‌رو شدیم که یکی گرمای زودرس بود؛ به طوری که در فروردین ماه حدود پنج درجه و در اردیبهشت‌ماه نیز چند درجه افزایش دما در سطح کشور اتفاق افتاد که این به معنای استفاده زودتر از دستگاه‌های سرمایشی بود که خود بار قابل ملاحظه‌ای را نیاز دارد.

سخنگوی صنعت برق کشور اضافه کرد: ما امسال برای تامین برق داخل صادرات برق را به صفر یا حداقل رسانده ایم.

او ادامه داد: امسال با توجه به محدودیت برق در کشور واردات برق از جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان را افزایش دادیم و صادرات به برخی از کشور‌ها را هم کاهش داریم و یا به صفر رساندیم.

سخنگوی صنعت برق کشور در خصوص افزایش صادرات برق به کشور‌های همسایه گفت: با کاهش دما، تامین برق نسبت به فصل گرم سال مطلوب می‌شود و صادرات برق افزایش می یابد، ولی همواره اولویت تامین برق مورد نیاز داخل کشور است.

او در خصوص صادرات مجدد برق به خاک عراق که امسال به صفر رسیده بود اضافه کرد: صادرات برق به خاک عراق از ابتدای پاییز آغاز شود.

رجبی مشهدی با اشاره به محدودیت برق صنایع به خصوص تولیدکنندگان سیمان گفت: در حال حاضر این صنایع وضعیت مطلوب تری را نسبت به گذشته دارند.