طرح «تابستانه کتاب ۱۴۰۰» رکورد فروش را شکست

با باقی ماندن یک روز از طرح «تابستانه کتاب ۱۴۰۰» ۴۱۷هزار و ۷۳۶ نسخه کتاب در کتابفروشی‌های عضو طرح در سراسر کشور به فروش رسید.

تاکنون در طرح «تابستانه کتاب ۱۴۰۰» ۴۱۷ هزار و ۷۳۶ نسخه کتاب به ارزش ۲۴۴ میلیارد و ۷۸ میلیون و ۱۷۲هزار و ۸۰۹ ریال در ۹۷۴ کتابفروشی از ۳۱ استان کشور به فروش رسیده است.

 

به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، همچنین در این طرح  تاکنون، استان تهران با فروش ۶۵ هزار  و ۸۰۱ نسخه کتاب، خراسان رضوی با فروش  ۴۷ هزار و ۶۳۷  نسخه کتاب و اصفهان با فروش ۴۱ هزار  و ۲۲۶ نسخه کتاب  به ترتیب سهم ۱۶ ، ۱۲ و ۱۱ درصدی در فروش کتاب داشته‌اند.