عرضه حدود ۱۷۷ میلیون دلار در سامانه نیما

سامانه نیما روز گذشته (30 شهریورماه) شاهد عرضه حدود ۱۷۷ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

سامانه نیما روز گذشته (۳۰ شهریورماه) شاهد عرضه حدود ۱۷۷ میلیون دلار به صورت حواله ارزی به منظور تامین ارز واردات کشور بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ روز گذشته مورخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ از عرضه های مذکور حدود ۶۲ میلیون دلار معامله شده است. براساس معاملات انجام شده، میانگین موزون نرخ دلاری معاملات ۲۳۰,۴۰۴ ریال بوده است.این امر حاکی از این است که نرخ ارز موثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.