فروش ۲ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومانی بیمه کوثر در ۶ماهه نخست ۱۴۰۰

اعلام مدیر برنامه‌ریزی و توسعه بیمه کوثر، با تلاش همکاران بخش‌های مختلف شرکت، خوشبختانه توانستیم ترکیب فروش 83 درصدی رشته‌های غیرزندگی و 17درصدی رشته‌ زندگی را در این مدت محقق کنیم.

حق‌‌بیمه تولیدی شرکت بیمه کوثر در ۶ماه نخست ۱۴۰۰ با رشد ۴۳درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ترکیب مناسب پرتفوی، از ۲هزارو۶۰۰میلیارد تومان عبور کرد که از نظر ریالی بیانگر بیش از ۷۹۰میلیارد تومان افزایش فروش است.

اعلام مدیر برنامه‌ریزی و توسعه بیمه کوثر، با تلاش همکاران بخش‌های مختلف شرکت، خوشبختانه توانستیم ترکیب فروش ۸۳ درصدی رشته‌های غیرزندگی و ۱۷درصدی رشته‌ زندگی را در این مدت محقق کنیم.

محسن آصفی افزود: همچنین در طی این دوره ۶ماهه، رشته‌های مهندسی، باربری و مسئولیت هر کدام ‌به ‌ترتیب با افزایش فروش ۱۸۱، ۱۶۶ و ۱۰۲درصدی نسبت ‌به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین رشد تولید حق‌بیمه را در میان سایر رشته‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه بیمه کوثر در ۶ ماهه نخست سال‌جاری، مبلغ یک‌هزارو۲۱۹میلیارد تومان خسارت پرداخته است، اظهارکرد: سهم رشته‌های غیرزندگی ۸۶درصد و بیمه‌های زندگی ۱۴درصد از این خسارت‌ها بوده است. از سویی، با انتخاب ریسک‌های مناسب و کنترل خسارت، شاخص نسبت خسارت شرکت نیز در این مدت با کاهش یک واحدی از ۴۷٫۳درصد در ۶ماه نخست سال گذشته به ۴۶٫۵ درصد در نیمه اول سال ۱۴۰۰ کاهش یافت