فعالیت شعب تامین اجتماعی در روز های ۲۵، ۲۶ و ۳۰ مردادماه

شعب تامین اجتماعی در روز های ۲۵ ، ۲۶ و ۳۰ مردادماه به کارفرمایان  خدمات ارائه می دهند.

اداره کل تامین اجتماعی استان البرز اعلام کرد که شعب تامین اجتماعی با هدف خدمات دهی به کارفرمایان در تعطیلات کرونایی فعال هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین شعب تامین اجتماعی در روز های ۲۵ ، ۲۶ و ۳۰ مردادماه به کارفرمایان  خدمات ارائه می دهند.

با توجه به  مصادف بودن این ایام با روزهای پایانی ماه و مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه شعب تامین اجتماعی تنها برای خدمات به کارفرمایان فعال خواهند بود.

بیش از نیمی از جمعیت سه میلیون نفری البرز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.