قیمت انواع سکه در بازار امروز، ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ + جدول

قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار کاهش یافت.

قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار کاهش یافت.

قیمت سکه امامی به ۱۱,۸۶۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و شصت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۶۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۲۲ ۱۱:۲۵
۱۱,۸۸۵,۰۰۰ -۳۵۰,۰۰۰ -۲.۹۵ روز قبل
۱۲,۲۳۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۰.۴۴ ۳ روز پیش

نیم سکه، امروز به ۶,۶۴۵,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۶۴۵,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۳۸ ۱۱:۲۷
۶,۶۷۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۵ روز قبل
۶,۷۷۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۴۴ ۳ روز پیش

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۵۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۶۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۶۵,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و شصت و پنج هزار) تومان قیمت خورد.