قیمت انواع سکه در بازار امروز، ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ + جدول

قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار کاهش یافت.

قیمت سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه امروز در بازار کاهش یافت.

قیمت سکه امامی به ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۵۰,۰۰۰ -۵۵,۰۰۰ -۰.۴۷ ۱۱:۲۹
۱۱,۹۰۵,۰۰۰ -۷۵,۰۰۰ -۰.۶۳ روز قبل
۱۱,۹۸۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۰.۷۹ ۲ روز پیش

نیم سکه، امروز به ۶,۶۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۶۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۷۶ ۱۱:۳۲
۶,۷۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۴۵ روز قبل
۶,۷۳۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰.۸۹ ۲ روز پیش

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۸۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۹,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار) تومان قیمت خورد.