قیمت اوراق تسهیلات بانک مسکن افزایش یافت

اوراق تسهیلات بانک مسکن در ادامه روند صعودی خود باز هم افزایش قیمت را به ثبت رساند.
استقبال بی‌نظیر متقاضیان وام مسکن از اوراق منتشره اسفند ماه ۹۸ به دلیل زمان مناسبی که تا زمان سررسید آن باقی مانده سبب شده تا بهای تسه۹۸۱۲ از میانگین قیمتی نیز فاصله بگیرد.

اوراق تسهیلات بانک مسکن در ادامه روند صعودی خود باز هم افزایش قیمت را به ثبت رساند. هرچند در این بین روند اصلاحی کمرنگی را نیز تجربه کرده اما عمدتا سیر صعودی را دنبال کرده است؛ تا جایی که هر فقره از تسه ۹۸۱۲ در معاملات روز یکشنبه بازار فرابورس با افزایش ۳۹/ ۰درصدی به قیمت پایانی ۶۴ هزار و ۷۰۸تومان رسید.

استقبال بی‌نظیر متقاضیان وام مسکن از اوراق منتشره اسفند ماه ۹۸ به دلیل زمان مناسبی که تا زمان سررسید آن باقی مانده سبب شده تا بهای تسه۹۸۱۲ از میانگین قیمتی نیز فاصله بگیرد.

از آنجا که سقف وام مسکن از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، در فرابورس برای زوج‌ها به ۴۸۰‌میلیون تومان افزایش یافته است، این وام به صورت انفرادی به ۲۰۰‌میلیون تومان افزایش یافته که ۸۰‌میلیون جعاله را نیز به همراه دارد.