هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد:

لزوم کنترل هزینه‌های جاری در کشور / تلاش دولت برای افزایش درآمدهای شایسته در بودجه

معاون وزیر اقتصاد گفت: هزینه‌های جاری در کشور را باید کنترل کرد، زیرا با گسترش هزینه‌های جاری، تورم هم افزایش می‌یابد.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: منبع اصلی تولیدکننده نقدینگی و درآمدهای پایدار از موضوع‌هایی است که دولت سیزدهم به آن‌ها توجه ویژه‌ای خواهد کرد.

هادی قوامی گفت: امیدواریم سهم درآمدهای استحقاقی و شایسته به تدریج در بودجه زیاد شود. وی در برنامه تیتر امشب، با تاکید بر لزوم کنترل هزینه‌های جاری در کشور، افزود: هزینه‌های جاری در کشور را باید کنترل کرد، زیرا با گسترش هزینه‌های جاری، تورم هم افزایش می‌یابد.

در ادامه رحمانی، کارشناس مسائل اقتصادی به عوامل رشد نقدینگی اشاره و تصریح کرد: بخشی از دلایل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت است و بخشی دیگر مربوط به بنگاه‌ها و کسب کارهایی است که دولت، بانک‌ها را ملزم به دادن منابع به آن‌ها می‌کند، بنابرابن عامل دیگر رشد نقدینگی خود بانک‌ها هستند.