لغو ثبت چک های صیادی چگونه انجام می شود؟

این روزها با توجه به افزایش استفاده از چک های صیادی سوالات بسیاری برای استفاده کنندگان از آن به وجود آمده است.

این روزها با توجه به افزایش استفاده از چک های صیادی سوالات بسیاری برای استفاده کنندگان از آن به وجود آمده است.

از جمله این سوالات این است که وقتی چکی ثبت می‌شود ولی هنوز تایید نشده چگونه می توان آن را لغو کرد و ثبت فوق را باطل نمود.

برای این کار مشتریان می توانند با مراجعه به شعبه بانک مربوطه خود طی درخواست کتبی امکان لغو ثبت چک صیادی را به بانک ارائه دهند.

لازم به ذکر است در صورتی که ذینفع چک را تایید کرده باشد امکان لغو آن وجود ندارد.

البته لغو تایید چک صیادی نیز بنا به شرایطی امکان پذیر می باشد که در این صورت ذینفع می تواند با مراجعه به یکی از شعب بانک هایی که در آن افتتاح حساب کرده درخواست لغو تایید را به بانک ارائه دهد تا بانک مربوطه با ثبت در سامانه بانک مرکزی عملیات تایید را لغو کند.