مجوز فعالیت بیمه کوثر در منطقه عسلویه صادر شد

شرکت بیمه کوثر با تایید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، جواز حضور در منطقه عسلویه را به منظور فعالیت در زمینه ارایه خدمات بیمه‌ ای دریافت کرد.
شرکت بیمه کوثر با تایید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، جواز حضور در منطقه عسلویه را به منظور فعالیت در زمینه ارایه خدمات بیمه‌ ای دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی و اعلام سرپرست معاونت اتکایی و امور بین‌الملل بیمه کوثر، به همت مدیر و همکاران سرپرستی بیمه کوثر در استان بوشهر، پس از ماه‌ها تلاش و پیگیری، اداره مناطق آزاد سرانجام مجوز فعالیت شرکت بیمه کوثر را در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه صادر کرد.

محسن امیری‌زاده با بسیار مهم خواندن این دستاورد گفت: طبق اساسنامه شرکت و مقررات نهاد ناظر، ما در شرایط عادی تنها مجوز فعالیت در سرزمین اصلی را داریم اما از این پس می‌توانیم در عسلویه که جزو مناطق آزاد است نیز حضور داشته باشیم و به ارایه خدمات بیمه‌ای بپردازیم.

وی افزود: بدین ترتیب علاوه بر دسترسی بیمه کوثر به یک بازار بزرگ و سوداور، امکان بهره‌مندی از سایر امتیازهای فعالیت در مناطق آزاد برای شرکت فراهم شده است. امیدوارم با همین سیاست و عملکرد بتوانیم در آینده جواز فعالیت در دیگر مناطق آزاد را کسب کنیم، اتفاقی که می‌تواند به افزایش پرتفوی ارزنده برای شرکت و نیز حفظ و ارتقای منافع سهام‌داران و دیگر ذی‌نفعان منجر شود.