علیرضا زاکانی، شهردار منتخب تهران:

محله های تهران را با الگوی جدید می‌سازیم

شهردار منتخب تهران گفت: می‌خواهیم محله را با الگوی جدیدی بسازیم و این نیاز به کوچ دارد. در این ایده باید مردم محله را کوچ بدهیم، جای آن‌ها را بسازیم و مردم را سرجای سکونت خود برگردانیم.

به گزارش ایلنا، شهردار منتخب تهران درباره احیا بافت فرسوده گفت: می‌خواهیم محله را با الگوی جدیدی بسازیم و این نیاز به کوچ دارد. در این ایده باید مردم محله را کوچ بدهیم، جای آن‌ها را بسازیم و مردم را سرجای سکونت خود برگردانیم.

علیرضا زاکانی، شهردار منتخب تهران در پاسخ به این سوال که برنامه شما برای کاهش فاصله طبقاتی در تهران چیست؟ گفت: در مساله فاصله طبقاتی توجه به سرانه‌ها موضوعیت پیدا می‌کند، در واقع سرانه‌های مختلف از جمله فضای سبز، فرهنگی، اجتماعی و خدماتی بایدبتواند رشد کند و این سرانه‌ها بین شمال و جنوب پایتخت متناسب‌سازی شود و مدنظر قرار گیرد.

او ادامه داد: این مساله برنامه ریزی دقیقی می‌خواهد که رئوس آن در برنامه‌های ما هست و باید جزئیات این رئوس را پیاده‌سازی کنیم تا بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

شهردار منتخب تهران در پاسخ به این سوال که در ارائه برنامه‌های خود به مساله بافت فرسوده بسیار اشاره کردید، چه برنامه‌ای برای احیای آن در نظر دارید؟ گفت: در مورد بافت فرسوده یک مساله توجه به برنامه های کوتاه مدت است و اگر نوسازی در این بافت موضوعیت داشته باشد، توجه به بخش ریزدانه‌ها مطرح است که شامل سه مولفه خاص و محدودیت می‌شود که در این زمینه نیز باید تسهیلات و مشوق‌هایی ارائه شود.در حقیقت نیاز به ایجاد بسترهایی است که به سرعت صرفه داشته باشد.

زاکانی در پاسخ به این سوال که آیا شما تسهیلات خاصی برای نوسازی بافت فرسوده در نظر دارید؟ گفت: ما مشوق‌های خود را اعلام می‌کنیم، چرا که نیاز به بسته کاری دارد. بخشی از ماجرا نیز مربوط به نوسازی بافت فرسوده به معنی نوسازی شهری و نه فقط نوسازی بافت است.

او اضافه کرد: می‌خواهیم یک محله را با یک الگوی جدیدی بسازیم و این نیاز به کوچ دارد. قبل از کوچ نیاز به بلوک‌بندی خاصی داریم که باید برویم و بسازیم، مانند همان ایده‌ای که قبلا برای اکباتان و آپادانا بود.

شهردار منتخب تهران توضیح داد: در این ایده باید مردم محله را کوچ بدهیم، جای آن‌ها را بسازیم و مردم را سرجای سکونت خود برگردانیم. اینها مدل‌های مختلفی است که باید دنبال شود.