رئیس شورای امنیت داخلی اسرائیل:

مهم‌ترین اولویت ما متوقف کردن ایران است

مقام صهیونیست بر ضرورت متوقف کردن ایران تاکید کرد و گفت: تهران قدرتمند است و موقعیت استراتژیک خوبی دارد اما به دلیل چالش‌های مختلف شکننده است.

به گزارش ایلنا، مئیر بن شبات رئیس شورای امنیت داخلی اسرائیل گفت: متوقف کردن ایران بالاترین و مهم‌ترین اولویت برای ما است. تا زمانی که اطمینان یابیم که تهدیدهای متعدد ایران علیه ما متوقف شده، همچنان اولویت ما باقی می‌ماند.

 

وی گفت: تهران قدرتمند است و موقعیت استراتژیک خوبی دارد اما به دلیل چالش‌های مختلف شکننده است.