از سوی بانک مرکزی؛

نتیجه هجدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی اعلام شد

بانک مرکزی نتیجه‌ هجدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ مورخ ۳۰ شهریورماه را اعلام کرد.

بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه‌ هجدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ مورخ ۳۰ شهریورماه، اعلام کرد که برگزاری حراج جدید اوراق مالی اسلامی و اطلاعات مرتبط آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

به گزارش ایبنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جزئیات این گزارش به شرح زیر است: