نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی گزارش تفریغ بودجه با حضور رئیس دیوان محاسبات

مجلس شورای اسلامی صبح امروز پیش از آغاز دستور کار رسمی، برای بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور، جلسه غیرعلنی تشکیل داد.

نشست غیرعلنی صبح امروز (۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون با حضور مهرداد بذرپاش در حال برگزاری است و در این نشست گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ توسط رئیس دیوان محاسبات ارائه می‌شود.