نفت خام برنت به ۷۸.۰۱ دلار در هر بشکه رسید

قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با تحویل در ماه نوامبر ۰.۹۹ درصد افزایش یافت و به ۷۸.۰۱ دلار در هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام برنت برای اولین بار از اکتبر ۲۰۱۸ از ۷۸ دلار در هر بشکه فراتر رفت.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۰.۹۳ درصد افزایش به ۷۳.۹۸ دلار در هر بشکه رسید. قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با تحویل در ماه نوامبر ۰.۹۹ درصد افزایش یافت و به ۷۸.۰۱ دلار در هر بشکه رسید. تا ساعت ۱۹:۳۸ شب گذشته به وقت مسکو، سرعت رشد کند شده و قیمت نفت برنت به ۷۸ دلار در هر بشکه ( با۰.۹۷ درصد افزایش) رسید.

آخرین باری که قیمت نفت برنت از ۷۸ دلار در بشکه فراتر رفت، در اکتبر۲۰۱۸ بود. در همین حال، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۰.۹۳ درصد افزایش به ۷۳.۹۸ دلار در هر بشکه رسید.